La Pellegrina logo

Tři projekty pro každého hudebníka s profesionálním přístupem

Letní hudební kurzy společnost La Pellegrina v Bechyni 2018

Letní kurzy v roce 2018: tři projekty, ve kterých se můžete odevzdat nádherné hudbě se špičkovými lektory a stejně smýšlejícími lidmi. Projekty jsou určeny zkušeným instrumentalistům a zpěvákům. Ať jste amatér nebo profesionál, s La Pellegrina je profesionální přístup velmi důležitý. Předpokladem spokojenosti všech účastníků je jejich předchozí zodpovědná příprava. Zaujalo Vás to? Pokračujte ve čtení...

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT? Instrumentalisté a zpěváci s absolvovaným alespoň 1. cyklem ZUŠ, nebo adekvátním základním hudebním vzděláním. Vítáni jsou amatéři, poloprofesionálové i profesionálové, zkrátka všichni hudební nadšenci, kteří jsou pohotoví, přizpůsobiví, schopní hrát /zpívat v souboru s ostatními hráči a jejichž technická úroveň dovoluje zahrát /zazpívat své party v předem určených skladbách. Podmínkou je příprava a technické zvládnutí svého partu před začátkem kurzu. DOPORUČENÝ VĚK 18 - 81 let. (Výjimky jsou možné).

Českým a slovenským účastníkům kursů pořádaných agenturou La Pellegrina nabízíme zvýhodněné podmínky, mimo jiné i snížené ceny.

Kurzy probíhají v příjemném prostředí ZUŠ Václava Pichla v Bechyni (bývalý klášter).

1. BAROKNÍ KURZ: hudba doby Purcellova působení v Chapel Royal - 21. - 29. července

 • pro zpěváky (sólisty a zkušené sboristy) a instrumentalisty (pouze na dobové nástroje, ladění 415 Hz)
 • lektoři: Enrique Gómez-Cabrero Fernandez (orchestr, housle), Cassandra Luckhardt (orchestr, violoncello & gamba), Dirkjan Horringa (zpěv a umělecký vedoucí), Mitchell Sandler (zpěv) a Marco Vitale (basso continuo)
 • dílo ke společnému nastudování: O sing to the Lord Z 44 H. Purcella a další jeho skladby
 • každé dopoledne hraní barokní hudby v menších instrumentálních, vokálních, nebo smíšených vokálně intrumentálních ansámblech
 • kurz vyvrcholí společným koncertem v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

2. DVOŘÁK a jeho současníci - 31. července - 10. srpna

 • pro sborové a sólové zpěváky, orchestrální a komorní hráče na smyčcové a dechové nástroje, klavíristy. Vítány jsou i existující soubory
 • lektoři: Martina Bernášková (flétna), Petr Bernášek (housle), Václav Bernášek (violoncello), Pavel Hořejší (viola), Dirkjan Horringa (klarinet), Libor Nováček (klavír), Mitchell Sandler (zpěv), Rudolf Sternadel (housle a viola) a další
 • díla ke společnému nastudování, které vyvrcholí veřejným koncertem v zámecké Jízdárně: Dvořákovo Te Deum op. 103 a moravské dvojzpěvy upravené pro sbor a komorní orchestr, a Sukova symfonická báseň Praga op. 26 s dirigentem Dirkjanem Horringou
 • zpěváci budou nacvičovat ještě a cappella komorní sbory (díla budou upřesněna)
 • instrumentalisté budou hrát každý ve dvou předem určených komorních souborech a ve velkém symfonickém orchestru
 • klavíristé budou mít možnost zahrát si jednu větu z klavírního koncertu W.A. Mozarta (nebo některého z jeho současníků) za doprovodu “ad hoc” orchestru, který bude doprovodný part hrát bez přípravy

3. KURZ KOMORNÍ HUDBY s Kinsky triem, Bennewitzovým kvartetem a jejich přáteli - 12. - 19. srpna

 • pro hráče na klavír, smyčcové a dechové nástroje, případně pro existující komorní soubory
 • každý hráč hraje ve dvou komorních souborech různého složení, tedy dvě různé skladby
 • repertoár je volen na základě požadavků účastníků a doporučení lektorů. Je znám v dostatečném předstihu, aby se každý mohl připravit. Kurz zahrnuje podvečerní workshopy nebo přednášky a je zakončen veřejným vystoupením všech souborů v sále ZUŠ
 • intenzivní výuka probíhá pod vedením, nebo s aktivní účastí jednoho lektora v každém souboru
 • lektoři: Lucie Sedláková Hůlová, Jakub Fišer, Štěpán Ježek, Pavel Hůla (housle), Martin Sedlák, Štěpán Doležal (violoncello), Veronika Böhmová (klavír), Jiří Pinkas (viola), Ludmila Peterková (klarinet), v případě více účastníků i další

Zpět

 

Web Analytics

 

Web Analytics