La Pellegrina logo

České ceny

Českým a slovenským účastníkům kursů pořádaných agenturou La Pellegrina nabízíme zvýhodněné podmínky, mimo jiné i snížené ceny:

Kurs: Cena: Studentská cena:
1. Barokní hudba: Chapel Royal, královská kaple v době Purcella CZK 10.250 / CZK 9.000 *) CZK 4.250 / CZK 3.000 *)
2. Antonín Dvořák a jeho součastníci CZK 12.750 / CZK 11.500 *) CZK 5.250 / CZK 4.000 *)
3. Komorní hudba s členy Kinsky tria a Bennewitzova kvarteta CZK 10.750 / CZK 9.500 *) CZK 4.450 / CZK 3.200 *)

*) Nižší cena platí v případě přihlášení před 1. březnem. Prosím, přihlaste se včas!!!

Počet účastníků, kterým je možné poskytnout snížené ceny kurzovného, je omezen a závisí na množství finančních prostředků ve fondu, z něhož jsou slevy dotovány. La Pellegrina má právo rozhodovat o tom, komu bude sleva přidělena, aniž by byla povinna své rozhodnutí zdůvodňovat.

Studenti a všichni ve věku do 36 let mohou žádat o studentskou slevu. Musí však ke své přihlášce přiložit kopii potvrzení o studiu na universitě či jiné instituci poskytující vyšší vzdělání. Počet účastníků, kterým může být sleva přiznána, je limitován. V ceně je započítáno ubytování v dvoj- nebo trojlůžkových pokojích a strava.

Přihláška

Přihlášku odešlete prostřednictvím elektronického formuláře. Zároveň je třeba uhradit polovinu celkové ceny kursu jako zápisné na účet 538940-301/0100 u Komerční Banky v Bechyni. Druhá polovina musí být zaplacena nejpozději do 15. června. Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození ve formátu rok-měsíc-den. Při platbě na účet prostřednictvím poštovní poukázky či složením hotovosti přímo v bance je nutné zaslat fotokopii dokladu o zaplacení poštou.

Je nutné, aby zájemci o účast připsali něco o svých hudebních zkušenostech a schopnostech, zda a u koho se učí atd. Lze psát jakýmkoli jazykem, včetně češtiny.

Back

 

 

Web Analytics