La Pellegrina logo

České ceny

Českým a slovenským účastníkům kursů pořádaných agenturou La Pellegrina nabízíme zvýhodněné podmínky, mimo jiné i snížené ceny:

Kurs: Cena: Studentská cena:
1. VÍDENŠTÍ MISTŘI pro orchestr, sbor a sólisty CZK 14.500 / CZK 13.300 *) CZK 7.300 / CZK 6.100 *)
2. BAROKO v 415 Hz: Rameau & Co CZK 17.000 / CZK 15.800 *) CZK 14.500 / CZK 13.300 *)

*) Nižší cena platí v případě přihlášení před 1. březnem. Prosím, přihlaste se včas!!!

Počet účastníků, kterým je možné poskytnout snížené ceny kurzovného, je omezen a závisí na množství finančních prostředků ve fondu, z něhož jsou slevy dotovány. La Pellegrina má právo rozhodovat o tom, komu bude sleva přidělena, aniž by byla povinna své rozhodnutí zdůvodňovat.

Studenti a všichni ve věku do 36 let mohou žádat o studentskou slevu. Musí však ke své přihlášce přiložit kopii potvrzení o studiu na universitě či jiné instituci poskytující vyšší vzdělání. Počet účastníků, kterým může být sleva přiznána, je limitován. V ceně je započítáno ubytování v dvoj- nebo trojlůžkových pokojích a strava.

Přihláška

Přihlášku odešlete prostřednictvím elektronického formuláře. Zároveň je třeba uhradit polovinu celkové ceny kursu jako zápisné na účet 538940301/0100 u Komerční Banky v Táboře. Druhá polovina musí být zaplacena nejpozději do 15. června. Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození ve formátu rok-měsíc-den. Při platbě na účet prostřednictvím poštovní poukázky či složením hotovosti přímo v bance je nutné zaslat fotokopii dokladu o zaplacení poštou.

Je nutné, aby zájemci o účast připsali něco o svých hudebních zkušenostech a schopnostech, zda a u koho se učí atd. Lze psát jakýmkoli jazykem, včetně češtiny.

Zpět

 

Web Analytics

 

Web Analytics