La Pellegrina logo

Aanmelding

  • Je kunt je inschrijven voor deze cursus door middel van dit formulier, dat volledig ingevuld dient te worden
  • Je aanmelding wordt verwerkt zodra de aanbetaling van € 300 is ontvangen op rekening NL33 ASNB 0707 2500 72 (BIC ASNB NL21) t.n.v. La Pellegrina, Utrecht
  • Je ontvangt dan een voorlopige bevestiging van inschrijving. Uiterlijk op 1 maart wordt de definitieve bezetting bekend gemaakt
  • Door inschrijving verklaar je je akkoord met de voorwaarden zoals vermeld onder praktische zaken en elders op de site.
N.B.: Heb je eerder deelgenomen aan een cursus van La Pellegrina? Haal dan je gegevens op uit het bestand. Vul je per email gekregen password in en druk op "Zoek oude gegevens":
Dit is geen geldig password.

Voornaam:   Geslacht:
Tussenvoegsels:   Geb.datum:
Achternaam:
Adres:
Postcode:   Plaats: 
Land: 
(alleen invullen indien niet Nederland)
Telefoon:   Mobiel nr.: 
Email: (verplicht!)

Ik neem graag deel aan het project

Weense Meesters, voor orkest, koor en solisten

České Budějovice, Tsjechië, donderdag 27 juli - zondag 6 augustus 2023

De prijs van het project bedraagt € 990 per persoon; studenten en mensen jonger dan 36 jaar betalen € 650. Bij tijdige inschrijving (vóór 1 maart) geldt een korting van € 50.


Ik weet van deze cursus in de eerste plaats via:

vrienden/bekenden, n.l.
advertentie in de Volkskrant/NRC/Trouw


Ik meld mij aan als instrumentalist. Vul SVP de vragen die hieronder verschijnen in
 

Ik bespeel het volgende instrument c.q. instrumenten: (meerdere keuzes zijn mogelijk door de Ctrl-toets ingedrukt te houden)

Niveau: redelijk gevorderd  zeer gevorderd  student beroepsniveau

Noem enkele stukken die je goed beheerst:
Ik heb  weinig  enige  uitgebreide ervaring met kamermuziek

Ik meld mij aan als solozanger. Vul SVP de vragen die hieronder verschijnen in
 

Ik heb het volgende stemtype:

sopraan  mezzosopraan  alt  tenor  bariton  bas
Niveau:  zeer gevorderde amateur zangstudent beroepsniveau
Noem enkele aria's of rollen die je hebt gestudeerd of nu studeert:
Ik heb  weinig  enige  uitgebreide ervaring met zingen in ensembles

Ik meld mij aan als koorzanger. Vul SVP de vragen die hieronder verschijnen in
 

Ik heb het volgende stemtype:

sopraan  mezzosopraan  alt  countertenor  tenor  bariton  bas
Niveau:  redelijk gevorderd zeer gevorderd zangstudent beroepsniveau
Noem enkele stukken die je goed beheerst:
Ik heb  weinig  enige  uitgebreide ervaring met zingen in kleine ensembles

Ik meld mij aan als toehoorder (cursusgeld € 600)

Standaard accommodatie is een plaats in een tweepersoonskamer in het internaat van het conservatorium. SVP hieronder je voorkeur aangeven als je een ander type accommodatie wilt.

Ik wil bij voorkeur een eenpersoonskamer in het internaat van het conservatorium (meerprijs € 210; beperkt beschikbaar)
Ik regel mijn eigen accommodatie en ontbijt (korting € -100)

Andere wensen t.a.v. huisvesting (b.v. voorkeuren voor kamers):


Eventuele dieetwensen:Ik reis naar de cursuslocatie op de volgende wijze: (graag een optie aanklikken)


Anders, n.l.

Ik ben bereid een bedrag van € te storten in het kortingenfonds ten behoeve van muziekstudenten en Oosteuropese deelnemers. 
Ik ben student en/of jonger dan 36 jaar (cursusgeld € 650; SVP kopie bewijs van inschrijving of paspoort per mail insturen)
Ik ben muziekstudent en zou informatie over kortingsmogelijkheden willen ontvangen. 
Ik ben burger van een centraaleuropees land of een land van de voormalige Sovjet-Unie en doe een beroep op de daarvoor geldende korting. 
(zie voor meer informatie CE prices of České ceny)

Verdere opmerkingen en aanvullingen:


Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden zoals vermeld onder praktische zaken en elders op de site (verplicht!)
Ik begrijp dat mijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen om praktische redenen die verband houden met de organisatie van de zomercursus. Ze worden nooit met andere partijen gedeeld zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.
Ik heb de aanbetaling van € 300 overgemaakt op bankrekening NL33 ASNB 0707 2500 72 (BIC ASNB NL21) t.n.v. La Pellegrina, Utrecht. (noodzakelijk voor verdere verwerking!)

(SVP slechts één keer klikken. Je ontvangt een automatische bevestiging van de verzending)

Terug

 

Web Analytics